Onderdelen

Tug of War
Kan niet ontbreken op de Highlandgames. Deze battle wordt gestreden tussen 2 teams van 5 personen. Het gaat om het best out of 3 principe. Je mag er zolang over doen als nodig, tijd speelt geen rol ;-).

Weight for Height
Een gewicht met handvat dient achterwaarts in de hoogte geworpen te worden over een koord. Het koord wordt telkens verhoogd tot er een winnaar overblijft. Elke deelnemer heeft recht op drie "misses".

Putting the stone
Een gewicht dient zo ver mogelijk gestoten te worden, zoals bekend met kogelstoten.

Caber Toss
Een boomstam moet voorwaarts geflipt worden. Hierbij is het zaak deze zo recht mogelijk te gooien (12 uur). Punten voor juiste richting en afstand.

Stones of manhood
5 stenen tussen 60 en 120kg moeten zo snel mogelijk opgetild en op tonnen gelegd worden.

Holding barrels
2 Tonnen van 80 kg per stuk worden zo lang mogelijk vastgehouden. Gaat om tijd.

Farmers walk
2 koffers van elk 65/70 kg worden zo ver mogelijk van het start punt weggezet. Gaat om afstand (lengte) gelopen.

Trow the Hammer
The original hammer used in Scotland was that used by the men working in the granite quarries. In America, it was the heavy, long- handled blacksmith's hammer. Today's Scottish hammer features an iron ball fitted on a long, flexible shaft. The hammer has an overall length of 50 inches, and comes in two weights: "Light" (16 lb.) and "Heavy" (22 lb.) For the throw, the shaft is gripped by the athlete and swung around in two or three complete turns, then hurled through the air. Three throws are allowed, but only the longest throw is scored.

Team lap
Dit team onderdeel is een verassing, maar zal als team worden uitgevoerd. Punten tellen mee voor de team klassement.

De organisatie heeft het recht om tijdens de aanloop van het event onderdelen inhoudelijk te veranderen of zelfs geheel te vervangen door een ander onderdeel.
Deelnemende teams krijgen ruim voor aanvang van de games een uitgebreid programma overzicht, definitieve spelregels, punten telling etc toegestuurd.
Inschrijven kan via het inschrijf formulier op de website.